Language switcher

You are here

1313

Keskkonnainfo 1313


Helistage, kui märkate:

  • keskkonnareostust või reostusohtu
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist

1313 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle vastava maakonna büroole, kus teatega edasi tegeldakse. Reageerimine sõltub teate sisust. 
Kiiret sekkumist nõudvatel juhtudel (kui on tõsine reostusoht või kui ebaseaduslik tegevus parasjagu toimub), püüavad inspektorid kohale jõuda nii kiiresti kui võimalik. Samas näiteks teade metsa alt leitud jäätmehunniku kohta ei eelda kohest kontrollimist, seda tehakse esimesel võimalusel.

 

Kalalaevade teated
 

Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Kalavarude kaitseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium ja Peipsi kalurite organisatsioonid sõlminud vaba tahte lepingu, millega seoses on koostatud ka juhend teadete esitamiseks  (26.5 KB, DOC) võimalike õigusrikkumiste kohta.

 

1313-le helistamine ja kõnehind
 

Keskkonnainfo telefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.
Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 633 1313.

Mobiiltelefonilt lühinumbrile 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt kõneteenusnumbrile helistamise tavahinnale (23 eurosenti minut). Lauatelefonilt lühinumbrile 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale. Lühinumbrile helistades tuleb tasuda ka kõne ooteaja eest.

Mobiiltelefonilt või lauatelefonilt pikale numbrile 633 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale. Pikale numbrile helistamisel ei tule tasuda kõne ooteaja eest.

1313 elektronposti aadress on: 1313@112.ee                                       
faksinumber: +372 6287 459

Keskkonnainfo telefoni 1313 haldab Häirekeskus

Fotol: 1313 operaatori töökoht Häirekeskuse Põhja keskuse töösaalis


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.