Language switcher

You are here

Looduskaitse

Eesti looduskaitse, mis sai alguse enam kui 100 aastat tagasi linnukaitseala moodustamisest Vaika saartel, on läbi teinud suure arengu. Ühe kaitseala asemel on meil tuhandeid kaitstavaid loodusobjekte hõlmav kaitsealade võrgustik. Muutunud ja arenenud on looduskaitse korraldus, samuti on täpsustunud seadusandlus.

Järjest laiahaardelisemaks on muutunud ka järelevalve roll. Lisaks Eestimaa metsade, taimede ja loomade kaitsmisele anname oma panuse maailmas ohustatud liikide kaitsesse.

Looduskaitse alla liigituvad järgmised valdkonnad:           

  • metsakaitse
  • kaitstavate loodusobjektide kaitse
  • ranna ja kaldakaitse
  • jahijärelevalve
  • loomastiku ja looma kaitse
 
 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.