Language switcher

You are here

Rahvusvaheline koostöö

Keskkonnainspektsioon teeb koostööd mitmes valdkonnas ja erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Kõige tihedam koostöö toimub kalakaitses. Keskkonnainspektsioon osaleb nii Loode-Atlandi kalapüügiorganisatsiooni (ingliskeelne nimelühend NAFO) kui ka Läänemere kalapüügi ühistes kontrollioperatsioonides.

Samuti osaleb Keskkonnainspektsioon Euroopa Liidu keskkonnajärelevalve koostöövõrgustiku IMPEL ja selle töörühma IMPEL-TFS tegevuses. Kui koostöövõrgustiku tegevuse eesmärk on eeskätt kogemuste vahetamine ja keskkonnakaitse põhimõtete ühtlustamine, siis IMPEL-TFS, mis loodi eesmärgiga ühtlustada jäätmete üleriigipiirilise veo järelevalvet, korraldab ka inspektorite vahetust liikmesriikide vahel ning ühiskontrolle piirialadel.

Sarnaselt keskkonnajärelevalve koostöövõrgustikuga on loodud Euroopa Liidu looduskaitsevõrgustik GreenForce, mille tegevusest Keskkonnainspektsioon samuti osa võtab.

Keskkonnainspektsioon teeb teiste riikidega koostööd ka merereostuste avastamisel ja süüdlaste väljaselgitamisel.

Alates 2011. aastast, kui Keskkonnainspektsioon sai uurimisasutuseks, osaleme Eesti esindajana ka rahvusvahelise keskkonnakuritegude uurimise võrgustiku EnviCrimeNet tegevuses.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.