Language switcher

You are here

Personaliinfo

Tööpakkumised

Keskkonnainspektsiooni teenistujate valik ja värbamine toimub kooskõlas Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala värbamise ja valiku korraga (1.71 MB, PDF).

Vabad ametikohad täidame üldjuhul avaliku konkursi korras. Tööpakkumised avaldame lisaks kodulehele veel avaliku teenistuse konkursiveebis, tööotsinguportaalides, tudengiveebis ja maakondlikes ajalehtedes.

Pakume tööd looduskaitseosakonna peainspektorile

 

Palgajuhend ja -andmed

Siit leiate Keskkonnainspektsiooni palgajuhendi ning ametnike palgaandmed.

Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ja Keskkonnainspektsiooni palgajuhend (357.21 KB, PDF).

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.

Avalikustatud on ametnike põhipalk 01.04.2019. a seisuga ja ametnike põhi- ja muutuvpalk ning teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu perioodil 01.01.-31.12.2018.

 

Praktikavõimalused

Keskkonnainspektsioonis on võimalik sooritada õppepraktika vastavalt inspektsiooni võimalustele ja vajadustele.

NB! Suvise praktikakoha taotlemiseks tuleb dokumendid saata personaliosakonda hiljemalt 1. aprilliks.

Praktikale kandideerimiseks saada palun CV, motiveeritud sooviavaldus ja praktikakava või -juhend e-posti aadressile praktika@kki.ee

Avalduses peab kindlasti sisalduma lühike põhjendus, miks soovid praktika sooritada just Keskkonnainspektsioonis, õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus, soovitav praktikale asumise aeg ja kestus ning maakond (büroo) või osakond, kus soovid praktika sooritada.

Vajalik on kehtiva ID-kaardi ja PIN-koodide  olemasolu.

Kõik saabunud avaldused vaatame läbi esimesel võimalusel ja praktikale soovijatega võtame ühendust hiljemalt kahe nädala jooksul peale dokumentide esitamist.

Praktika Keskkonnainspektsioonis on tasustamata.

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.