Language switcher

You are here

Keskkonnainspektsiooni tutvustus ja struktuur

 

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiasutus, mis teeb keskkonnaalast järelevalvet ja rakendab seaduserikkujate suhtes riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. 

Keskkonnainspektsioon menetleb kohtuvälise menetlejana keskkonnaalaseid väärtegusid ning uurimisasutusena ka keskkonnakuritegusid.

Keskkonnainspektsiooni missioon on õiguskuulekuse tagamine keskkonnavaldkonnas eesmärgiga säilitada ja parandada keskkonnaseisundit.

Keskkonnainspektsiooni visioon on olla avatud ja usaldusväärne asutus, mis töötab süsteemselt ja tulemuslikult keskkonnavaldkonnas õiguskuulekuse paranemise ja puhta keskkonna nimel.

Keskkonnainspektsiooni põhiväärtused on:

  • hoolivus
  • avatus
  • usaldusväärsus
  • tulemuslikkus
 

Keskkonnainspektsiooni struktuur

 

KKI struktuur

Keskkonnainspektsiooni koosseisu kuuluvad keskkontor asukohaga Pärnus ja 15 maakondlikku bürood.

Igapäevast keskkonnaalast järelevalvet teevad maakondades asuvad bürood.

Põhitegevust suunavad ja koordineerivad keskuse koosseisus olevad keskkonnakaitse osakond ja looduskaitse osakond. 

Uurimisosakond tegeleb keskkonnakuritegude väljaselgitamise ja kohtueelse uurimisega.

Keskuse koosseisu kuuluvad veel tugiteenuseid pakkuvad osakonnad: õigusosakond, personaliosakond, analüüsi ja planeerimise osakond.

 

Õigusaktid
 

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Keskkonnajärelevalve seadus

Korrakaitseseadus

 


 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.