Language switcher

You are here

KIK projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on teinud taotluste rahuldamise otsused toetuse andmiseks järgmistele projektidele:


2017. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Valvetelefoni 1313 teise ja kolmanda telefoniliini toimimine summas 53 932,0 eurot
Seoses täiendava telefoniliini avamisega ning 1313 opereerimisega kaasneva töökoormuse suurenemisega loodi Häirekeskuses juurde üks telefonioperaatori töökoht, mis töötab 12/7, kella 08:00st-20:00ni. Seoses sellega suurenesid oluliselt ka 1313 töös hoidmisega kaasnevad kulud. Telefon töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.

2. Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras summas 299 998,78 eurot
Projekti eesmärk on vanarehvide nõuetekohaseks taaskasutamiseks suunamiseks vajalike kiireloomuliste tööde läbiviimine.

3. Hüdrokostüümid ja muu riietus jääl kalapüügi kontrollimiseks summas 19 375,44 eurot
Projekti eesmärgiks on tagada veekogudel avavee osas ja jää peal kontrolli teostavatele inspektoritele vette sattumisel ohutus (sh alajahtumise oht).

4. Eesti veekogude puhastamine ebaseaduslikest püügivahenditest summas 23 198,00 eurot
Projekti eesmärgiks on puhastada Eesti veekogusid vanadest ja röövpüügiks paigutatud võrkudest/silmutorbikutest ning seeläbi aidates kaasa kalavarude säilimisele ja vee kvaliteedi parandamisele. Projekti alusel läbi viidavate tööde tulemusel paranevad kalade kudealadele liikumise võimalused.

5. Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon summas 33 979,72 eurot
Keskkonnainspektsiooni ja Politsei- ja Piirivalveameti Kalapüügiseadusest tuleneva järelevalve ühtlustamine ja veekogudest tervikpildi saamine.

6. Avariijärgse reostuse likvideerimine summas 10 000,00 eurot
Projekti eelarves ettenähtud summat kasutatakse vastavalt vajadusele (avarii, õnnetus vms) keskkonnareostuse kiireks likvideerimiseks, mis on eriti oluline ohtlike ainete keskkonda sattumisel ja seal levimise ohu korral. Süüdlaste selgumisel nõutakse reostuse likvideerimisega kaasnenud kulud neilt sisse ning raha tagastatakse KIK-ile.

7. Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras summas 138 600,00 eurot.
Projekti eesmärk on vanarehvide nõuetekohaseks taaskasutamiseks suunamiseks vajalike kiireloomuliste tööde läbiviimine.

2018. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Valvetelefoni 1313 teise ja kolmanda telefoniliini toimimine summas 53 932,00 eurot
Seoses täiendava telefoniliini avamisega ning 1313 opereerimisega kaasneva töökoormuse suurenemisega loodi Häirekeskuses juurde üks telefonioperaatori töökoht, mis töötab 12/7, kella 08:00st-20:00ni. Seoses sellega suurenesid oluliselt ka 1313 töös hoidmisega kaasnevad kulud. Telefon töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.

2. Eesti veekogude puhastamine ebaseaduslikest püügivahenditest summas 23 142,00 eurot
Projekti eesmärgiks on puhastada Eesti veekogusid vanadest ja röövpüügiks paigutatud võrkudest/silmutorbikutest ning seeläbi aidates kaasa kalavarude säilimisele ja vee kvaliteedi parandamisele. Projekti alusel läbi viidavate tööde tulemusel paranevad kalade kudealadele liikumise võimalused.

3. Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon summas 32 397,18 eurot
Keskkonnainspektsiooni ja Politsei- ja Piirivalveameti Kalapüügiseadusest tuleneva järelevalve ühtlustamine ja veekogudest tervikpildi saamine.

2019. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Infotelefoni 1313 teise ja kolmanda telefoniliini toimimine summas 75 051,00 eurot
Seoses täiendava telefoniliini avamisega ning 1313 opereerimisega kaasneva töökoormuse suurenemisega loodi Häirekeskuses juurde üks telefonioperaatori töökoht, mis töötab 12/7, kella 08:00st-20:00ni. Seoses sellega suurenesid oluliselt ka 1313 töös hoidmisega kaasnevad kulud. Telefon töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.

2. Eesti veekogude puhastamine ebaseaduslikest püügivahenditest summas 23 118,40 eurot
Projekti eesmärgiks on puhastada Eesti veekogusid vanadest ja röövpüügiks paigutatud võrkudest/silmutorbikutest ning seeläbi aidates kaasa kalavarude säilimisele ja vee kvaliteedi parandamisele. Projekti alusel läbi viidavate tööde tulemusel paranevad kalade kudealadele liikumise võimalused.

3. Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon summas 32 387,00 eurot
Keskkonnainspektsiooni ja Politsei- ja Piirivalveameti Kalapüügiseadusest tuleneva järelevalve ühtlustamine ja veekogudest tervikpildi saamine.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.