Language switcher

You are here

Sümboolika

Keskkonnainspektsioon kasutab sarnaselt kõigi teiste valitsusasutustega ühtset riigi logo, kuid on samas säilitanud õiguse kasutada oma eritunnust - vesiroosi kujutisega embleemi.

 

Ühtne riigi logo

 

Ühtset riigi logo kasutatakse olulistel infokandjatel, milleks on:

  • koduleht
  • majasildid ja viidad
  • dokumendiplangid
  • töötõendid

Logo fail eesti keeles (6.85 KB, PNG)
Logo fail inglise keeles (8.05 KB, PNG)

 

Keskkonnainspektsiooni embleem ja lipp


Vastavalt Keskkonnainspektsiooni põhimäärusele kasutab inspektsioon sümbolitena embleemi ja lippu.

Keskkonnainspektsiooni embleem on sinine ring, mille keskel on valge vesiroos ja selle südamikus väike riigivapp. Embleemi ääristab kuldne rõngas tekstiga "Keskkonnainspektsioon. Estonian Environmental Inspectorate".

Embleemi põhiidee on rajatud valge vesiroosi (nymphaea alba) kujundile. Tegemist on looduskaitse all oleva kauni, Eesti mageveekogude suurima õiega loodusliku taimega. Vesiroos sümboliseerib Keskkonnainspektsiooni põhitegevust puhta looduskeskkonna säilimise tagamisel, meie loodusressursside säästlikul kasutamisel.

Keskkonnainspektsiooni kui keskkonna kõigis valdkondades järelevalvet teostava riigiasutuse tunnuseks on embleemile paigutatud väike riigivapp.

Embleemi taustavärviks valitud sinine on puhta vee, õhu ja taeva sümbol. Sinine on ka üks Eesti riigilipu värvidest. Valge on puhtuse ja valguse võrdkujuks.

Keskkonnainspektsiooni embleemi kasutatakse vormiriietusel ja sõidukitel, samuti trükistel, esitlustel jmt infokandjatel.
 


 

Keskkonnainspektsiooni lipul on kahe kollase pakuga sinine väli, millel on Keskkonnainspektsiooni eritunnus - väike riigivapp vesiroosil.
 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.