Language switcher

You are here

Kutseline püük

Kutseline kalapüük
 

Kutseline kalapüük tähendab kalapüüki kaluri või kalalaeva püügiloa alusel, kasutades kutselise püügi vahendeid (õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised).

Kutseline kalapüük on elukutse ja selle tegevuse eesmärk on teenida tulu.

Järelevalve

Keskkonnainspektsiooni ülesanne on kontrollida kalapüügiseaduse, kalapüügieeskirja ja ajutiste püügipiirngutega kehtestatud nõuete täitmist.

Püüginõuete ja piirangute eesmärk on kaitsta kalavarusid. Eriti vajalik on kinni pidada piirangutest kalade kudeaegadel, mis on kehtestatud selleks, et kalad saaksid järelkasvu anda.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet veekogudel, aga kontrollib ka kalakäitlusettevõtteid ning kalurite esitatud püügiandmeid.

 

Kutselise kalapüügi korraldus

Eesti kalanduspoliitikat kavandab ja viib ellu Maaeluministeerium.

Kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja püügiarvestusega tegeleb Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev Veterinaar- ja Toiduamet.

 

 

Kasulik teada:

Mõrdade vahekaugused meres (147.29 KB, JPG)

Püügivahendite vahekaugused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (105.24 KB, JPG)

Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt on Läänemere tursavarude kaitseks koostatud riiklik programm - Estonian fisheries control action program for the Baltic Sea in 2019. (168.47 KB, PDF)

 

 

 

 

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.