Language switcher

You are here

Kutseline püük

Kutseline kalapüük
 

Kutseline kalapüük tähendab kalapüüki kaluri või kalalaeva püügiloa alusel, kasutades kutselise püügi vahendeid (õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised).

Kutseline kalapüük on elukutse ja selle tegevuse eesmärk on teenida tulu.

Järelevalve

Keskkonnainspektsiooni ülesanne on kontrollida kalapüügiseaduse, kalapüügieeskirja ja ajutiste püügipiirngutega kehtestatud nõuete täitmist.

Püüginõuete ja piirangute eesmärk on kaitsta kalavarusid. Eriti vajalik on kinni pidada piirangutest kalade kudeaegadel, mis on kehtestatud selleks, et kalad saaksid järelkasvu anda.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet veekogudel, aga kontrollib ka kalakäitlusettevõtteid ning kalurite esitatud püügiandmeid.

 

Kutselise kalapüügi korraldus

Eesti kalanduspoliitikat kavandab ja viib ellu Keskkonnaministeerium.

Kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja püügiarvestusega tegeleb Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev Veterinaar- ja Toiduamet.

Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Kuna tegu on piiriveekogudega, siis lepitakse püügivahendite arv, keeluajad, püügikvoodid, kontrolli meetmed ja ühine teadustöö kokku Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalanduse säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise kalapüügikomisjoni istungitel. Istungid toimuvad kord aastas. Enne 2016. aastat kohtuti kaks korda aastas. Komisjoni otsused põhinevad mõlema riigi teadlaste soovitustele. vt Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti-Vene kalapüügikomisjoni tegevus ja protokollid

Kutselisel püügil peab mootoriga kalalaev olema varustatud GPS-seadmetega. Ilma toimiva jälgimisseadmeta ei tohi kalalaev sadamast lahkuda. 

Peipsi kalalaevade GPS-süsteemile pakub tehnilist tuge ettevõte Fleet Complete. Kui tekib rike ja kalalaeva GPS-seade ei ole süsteemis nähtav, on kaluritel võimalik abi saamiseks ühendust võtta Fleet Complete tehnilise toega kl 9–17 telefonil +372 682 9502 või e-postiga support@fleetcomplete.ee

Peipsi kalalaevade GPS-süsteemi kohta esitatavad nõuded on kehtestatud kalapüügiseaduses § 70 ning täpsemad eeskirjad keskkonnaministri 27.08.2015 määruses nr 51.

 

 

Kasulik teada:

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2020, Läänemeri, keeluala kaart (469.82 KB, PDF)

Mõrdade vahekaugused meres (147.29 KB, JPG)

Püügivahendite vahekaugused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (105.24 KB, JPG)

 

 

 

 

 

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.