Language switcher

You are here

Sõnniku põldudele vedamisega ei maksa viivitada

Sõnnikulaotur põllul
Sõnnikulaotur põllul. Foto: Argo Ingver

Keskkonnainspektsioon tuletab põllumeestele meelde, et vedelsõnniku põldudele laotamiseks on jäänud kuu aega - alates 15. novembrist on vedelsõnniku põldudele laotamine keelatud.

„Praegused ilmad on tekitanud võib olla teatud muretuse, et suvi üha kestab, aga sügis koos vihmade ja lörtsiga ei jää kindlasti tulemata. Sellepärast ei tohiks sõnniku välja vedamisega liialt venitada,“ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind.

„Mäletame, kui keerulises olukorras olid põllumehed eelmisel sügisel, kui pidevate vihmasadude ja pehme pinnase tõttu muutus sõnniku põldudele vedamine ja laotamine võimatuks. Paljudel põllumeestel tekkisid sõnniku hoidlasse mahutamisega tõsised probleemid,“ lisas Leppind.

Ehkki seaduse järgi on vedelsõnniku laotamiseks aega 15. novembrini, võib see periood ilmastikutingimuste halvenemisel lüheneda. Nimelt on veeseaduses punkt, mis lubab Keskkonnaametil, arvestades ilmastiku- ja vegetatsioonitingimusi, kehtestada vedelsõnniku laotuskeelu alates 1. novembrist.

Vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud juba 20. septembrist, lämmastikku sisaldavaid mineraalväetisi ei tohi laotada 15. oktoobrist.

Nii vedelsõnniku kui ka mineraalväetiste laotamise keelud kehtivad kuni 20. märtsini aga ka muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud. Piirangu eesmärk on ära hoida sõnnikus olevate toitainete leostumine pinna- ja põhjavette, mis on väga tõsine keskkonnaoht, seda eriti kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades, sealhulgas nitraaditundlikul alal.

Täpsemalt saab sõnniku ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõudeid vaadata veeseadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017050.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.