Language switcher

You are here

Järelevalvest üldiselt

Eestimaa loodus on rikas – siin on metsad, sood, jõed ja järved, mitmekesine taimestik ja loomastik. Sellest rikkusest võivad kõik osa saada.
Paljudele pakub loodus võimalust elatist teenida, suurem osa käib looduses lihtsalt puhkamas ja vaba aega veetmas.

Ehkki meie keskkonnaseisund on valdavalt hea ning enamik inimestest kaitseb ja hoiab loodust oma vabast tahtest, on vajalik ka riiklik kontroll.

Loodusrikkuste säästliku kasutamise ja kaitse tagamiseks on riik kehtestanud õigusaktid ning loonud järelevalvesüsteemi.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet looduskeskkonna ja –varade kasutamise üle kõigis valdkondades, olgu tegemist metsa-, maapõue- või kalakaitsega, jäätmekäitluse, pakendi- või välisõhuprobleemidega – kokku ligi paarikümnes valdkonnas.

Keskkonnainspektsioon jagab järelevalvevaldkonnad oma töökorraldusest lähtuvalt kolmeks: keskkonnakaitse, looduskaitse ja kalakaitse.

 

Järelevalve tähendab paljudel juhtudel korrakaitset

Kontrollimine on sageli ennetava iseloomuga. See aitab rikkumisi ära hoida või avastada need võimalikult varases staadiumis, vältides sellega ka suuremaid keskkonnakahjusid.

Suur osa järelevalve ressursist kulub korra tagamisele kalakaitse ja looduskaitse valdkondades, sest need hõlmavad väga suurt isikute ringi, kelle hulgas on nii harrastuskalastajad, jahimehed kui puhkajad.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.