Language switcher

You are here

Jahijärelevalve

Keskkonnainspektsioon kontrollib jahipidamise seaduslikkust, see tähendab jahiseaduses ja jahieeskirjas sätestatud nõuete täitmist. Jälgitakse jahiaegadest kinnipidamist, lubade olemasolu, dokumentide korrasolekut ja muidugi jahiohutust.

Õigusrikkumiste korral viib Keskkonnainspektsioon läbi väärteo- või kriminaalmenetluse, sõltuvalt tekitatud keskkonnakahju suurusest.

Jahirikkumiste ja -õnnetuste vältimiseks on oluline ennetustegevus ja koostöö jahipiirkondadega.

Kui märkate jahindusalast rikkumist või kahtlast tegevust, siis teatage sellest keskkonnainfo telefonile 1313 või 1313@112.ee või Keskkonnainspektsiooni vastava maakonna büroole.

 

Jahinduse korraldus

Millistel tingimustel tohib jahti pidada, millised on jahipidamiseks vajalikud dokumendid, millised õigused on maaomanikul - sellest saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt. Samas on toodud ka jahipiirkondade piirid ja kontaktisikud.

Infot jahinduse kohta leiate veel Keskkonnaministeeriumi, RMK ja Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehtedelt.

Jahiulukite seiret korraldab ja viib läbi Keskkonnaagentuur.

 

 

 

Õigusaktid:

Jahiseadus

Jahieeskiri

Jahiaegade kalender RMK lehel


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.