Language switcher

You are here

Inspektorid eemaldasid Peipsi ja Lämmijärvest hulgaliselt ebaseaduslikult püügil olnud püügivahendeid

Nakkevõrk latikatega paadis
Pildil olevad latikad vabastati võrgust ja lasti tagasi järve

Keskkonnainspektsiooni inspektorid eemaldasid paari nädalaga Peipsi ja Lämmijärvest erinevate rikkumiste tõttu 34 nakkevõrgujada, milles oli kokku 207 nakkevõrku. Lisaks võeti hoiule kolm ääremõrda, neli kadiskat ja plastikpaat koos akuga.

„Vaatasime üle märtsi viimasest nädalast kuni 10. aprillini tehtud kontrollimiste tulemused ja nende põhjal võib öelda, et Peipsil on jätkuvalt probleemiks ilma tähistuse ja märgistuseta nakkevõrgud,“ ütles Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

Taolisi selguseta kuuluvusega võrgujadasid oli 21 ja kokku oli neis 161 avavee- või kaldavõrku. Pikima tähistamata ja märgistamata võrgujada avastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järve lõunaosast. Tegu oli 38 avaveevõrgust koosneva jadaga, mille pikkuseks oli umbes 2,4 km.

„Kuna Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kohustus kutselisel kalapüügil kasutada üksnes GPS jälgimisseadmega varustatud kalalaeva, on meil suur tõenäosus enamik märgistuse ja tähistuseta võrgujadade omanikest menetluse ajal tehtavate toimingutega tuvastada,“ märkis Kask.

Lisaks salavõrkudele tuvastati muidki rikkumisi. Lämmijärvel avastasid inspektorid viis nakkevõrgujada kokku 29 kaldavõrguga, mille kontrollimisel selgus, et tegelikult oli kaluril luba kasutada neid püügiks Peipsi järves. Ebaseaduslikult püügil olnud võrgud eemaldati püügilt ja kalurile koostati väärteoprotokoll.

Väärteomenetlust alustati kolme kalastuskaardi alusel püüdnud kalastaja suhtes, kes olid püügile pannud lubatust suurema silmasuurusega nakkevõrgud. Nõuetele mittevastavad püünised eemaldati püügilt.

Peipsi järve ääres asuvas Lahepera järves avastati neli kadiskat ja kolm ääremõrda. Kuna Lahepera järves ei ole nimetatud püügivahenditega lubatud püüda, eemaldati ka need püügilt ja hoiustati Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroos.

Ühel kontrollkäigul märkasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järve suubuval Kullavere jõel väikeses plastikpaadis kahte isikut, kes inspektoreid nähes jätsid paadi maha ja jooksid metsa. Paadist leiti kaks haugi ja suur aku. Haugid olid elus ja need lasti kohe tagasi vette, paat koos akuga on hoiul Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroos.

Peipsi järvel leiti kolmest kohast ka jääga püügikohast eemale triivinud ja osaliselt puntras olevaid avaveevõrgujadasid, milles oli kokku 12 avaveevõrku. Triivima jäänud võrgud eemaldati samuti veekogust.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.