Language switcher

You are here

Asfalditehas lõpetab töö Väo karjääris

Lasnamäe elanike seas rahulolematust tekitanud osaühingu Verston Ehitus asfaltbetoonitehas lõpetab oma tegevuse Väo karjääris 17. juunil.

„Keskkonnainspektsioon ei näe, et asfalditehas suudaks praeguses asukohas ja olemasoleva tehnoloogiaga lõhnahäiringut vältida ning ettevõte on seda mõistes otsustanud oma tehase alates 17. juunist ära kolida ning samasse asukohta karjääris enam tagasi ei tulda,“ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

„Tootmise mõttes on praegune asukohavalik põhjendatud ja otstarbekas, kuid tehas paikneb karjääris liiga lähedal elumajadele ja seega on konflikt vältimatu,“ lisas Kass.

„Koostöös erinevate ametkondadega oleme jõudnud järeldusele, et kuigi meie tehases kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat ja antud asukoht sai kunagi valitud just seetõttu, et see on nii loodushoiu kui linna liikluskoormuse mõttes kõige optimaalsem, siis tulenevalt avalikkuse huvist lõpetame selles konkreetses kohas tootmise,“ ütles Verston Ehituse juhatuse esimees Veiko Veskimäe. “Oleme kokku leppinud, et vastavad ametkonnad teevad uue, elanikkonda vähem häiriva, kuid tootmiseks sobiva asukoha leidmisel meiega tihedat koostööd,” lisas Veskimäe.

Ettevõtte tootmisprotsessi ja olemasolevaid lepinguid arvestades ei nõua Keskkonnainspektsioon tegevuse kohest lõpetamist ja on nõus ettevõtte pakutud tähtajaga ehk 17. juuniga, seda aga tingimusel, et tehas ei jätka tulevikus enam karjääris samas asukohas.

Ettevõte ei saa Väo karjääris praegusel asukohal jätkata ka seetõttu, et osaühingul Verston Ehitus puudub Peterburi tee 94 kinnisasjal maakasutusõigus ja maaomanik ehk Maa-amet peaks selleks andma eelnevalt omapoolse nõusoleku.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.