Language switcher

You are here

Lasnamäe kortermaja tuulutusavadesse lõksu jäänud linnud päästeti välja

Piiritaja. Foto: Arne Ader
Piiritaja. Foto: Arne Ader. Allikas: eLoodus

Pühapäeva, 30. juuni lõunaks lõppenud päästeoperatsiooni tulemusena päästeti Kärberi tänava kortermaja kinni pandud tuulutusavadest kokku viis piiritajat. Neist kolm vabastati laupäeval, eile lendas lahti tehtud avadest välja veel kaks lindu. (Täpsustuseks: laupäeval oli pressiteate väljastamise ajaks vabastatud kaks piiritajat, õhtul lisandus veel üks lind.)

Paraku üks laupäeval vabastatud lindudest suri. Linnu sulestik oli avade sulgemiseks kasutatud silikooni taolise ainega määritud ja teda ei õnnestunud puhastada. Avadest leiti veel kaks hukkunud piiritajat. Rõõmustav on aga see, et maja varjupoolsemas küljes olevatesse pesadesse, kus oli veel mune, hakkasid piiritajad pärast avade lahti tegemist uuesti sisse lendama.

Kokku avasid Päästeameti töötajad 34 katuse ja üheksanda korruse vahel asetsevat tuulutusava. Kõikides avaustes pesi ei olnud.

Keskkonnainspektsioon on alustanud juhtunu asjaolude ja süüdlaste väljaselgitamiseks ning keskkonnakahju määramiseks väärteomenetlust. Looduskaitseseaduse nõuete rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv füüsilisele isikule kuni 600 eurot ja juriidilisele isikule kuni 1300 eurot.

Et taolisi olukordi vältida, tuleb hoonete ehitus- ja remonditööd planeerida selliselt, et need ei kattuks lindude pesitsusajaga. Sigimisperioodil on lindude-loomade häirimine ebaeetiline ja seaduse kohaselt keelatud.

Ühtlasi tuletame meelde, et kui keegi näeb rikkumist, tuleks sellest võimalikult kiiresti teada anda keskkonnainfo telefonile 1313, e-post 1313@112.ee. Edastatav info peaks olema võimalikult täpne, sisaldama konkreetset aadressi ning tegevuse või olukorra kirjeldust. Hea, kui olukord oleks ka kuidagi fikseeritud, kas pildistatud või filmitud.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.