Language switcher

You are here

Tootjavastutusorganisatsioonid MTÜ Rehviringlus ja MTÜ Eesti Rehviliit peavad käitlema neile kuuluva osa Lool asuvatest vanarehvidest.

Rehvid hunnikus

3. juulil otsustas Riigikohus jätta menetlusse võtmata mittetulundusühingute Rehviringlus ja Eesti Rehviliit kaebuse Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse kohta, mis puudutas Harjumaal Loo alevikku kogutud ja ladustatud vanarehvide käitlemist. Seega jäid jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsused, mille kohaselt peavad vanarehvide käitlemise tagama ikkagi tootjavastutusorganisatsioonid ehk MTÜ Rehviringlus ja MTÜ Eesti Rehviliit koos jäätmekäitlejaga ehk osaühinguga Kummimatid.

„See on meile olulise tähtsusega kohtulahend, mis kinnitab, et tootjavastutusorganisatsioonid vastutavad probleemtootest tekkinud jäätmete käitlemise eest kuni nende lõpliku taaskasutamiseni ning see vastutus ei katke ega lähe üle jäätmekäitlejale“, märkis Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind. „Kui varasemad tootjavastutust puudutavad kohtuotsused ei ole olnud üheselt tõlgendatavad, siis seekordne lahend annab edasiseks kõigile osapooltele suurema selguse.“

Seaduse järgi kehtib rehvidele laiendatud tootjavastutuse põhimõte, mille kohaselt on rehvide tootjad ehk valmistajad või maaletoojad kohustatud tagama nende turule toodud toodetest tekkinud jäätmete kokku kogumise ja nõuetekohase käitlemise. Kuna üksikule ettevõttele on sellise kohustuse täitmine üsna kulukas, siis on ettevõtetel võimalik kohustused lepinguga üle anda tootjavastutusorganisatsioonile, kes peab tagama rehvide käitlemise.

Loo alevikus olevale platsile oli 2016 aastaks kogunenud ligi 5000 tonni vanarehve, mille eest ei soovinud keegi vastutada. Keskkonnainspektsioon selgitas haldusmenetluse käigus välja, et sellest 1414 tonni peab likvideerima tol ajal tegutsenud tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Eesti Rehviliit ja 885 tonni MTÜ Rehviringlus. MTÜ-d vaidlustasid Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse ning paar aastat kestnud kohtuvaidlus lõppes nüüd tehtud Riigikohtu otsusega mitte võtta menetlusse mittetulundusühingute Rehviringlus ja Eesti Rehviliit kaebus Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse kohta.

Ligi 3000 tonni vanarehvide likvideerimise kohustus on osaühingul Kummimatid, kes on selle koguse omal algatusel vastu võtnud. OÜ Kummimatid ei ole Ringkonnakohtu otsust vaidlustanud, kuid ei ole ka oma kohustust täitnud. Keskkonnainspektsioon on määranud neile kahel korral sunniraha. OÜ-l Kummimatid on hetkel äriregistri kohaselt kustutamishoiatus.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.