Language switcher

You are here

Enamik jäätmejaamadest on avatud

Pildil on Paikre jäätmejaama konteinerid
Pildil on Paikre jäätmejaam. Foto on illustratiivne, allikas: Keskkonnaministeeriumi koduleht

Keskkonnainspektsiooni kogutud info põhjal on enamik Eestis tegutsevatest jäätmejaamadest ja vastuvõtukohtadest tavapäraselt avatud ning jäätmeid saab ohutusnõudeid järgides ära anda.

„Jäätmejaamad peavad ka eriolukorra tingimustes toimima ja nagu saadud tagasiside näitab, seda nõuet järgitakse,“ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja Allar Leppind.

Eelmise nädala teises pooles ja selle nädala alguses kontrollisid inspektorid kõigis maakondades jäätmete vastuvõtukohtade lahtiolekut ja toimimist. Saadud andmete järgi on 192 erinevast vastuvõtukohast 157 tavapäraselt avatud, 18 vastuvõtukohta töötavad lühendatud ajaga ja 17 on eriolukorra tõttu suletud.

Nimetatud 192 vastuvõtukoha hulgas olevast 84 jäätmejaamast on tavapäraselt avatud 71, lühendatud ajaga töötab 4 jäätmejaama ja 12 jaama on suletud.

„Seega võib öelda, et suuri probleeme jäätmete vastuvõtmisel ei ole ja enamikus kohtadel toimub tavapärane jäätmete vastuvõtt. Operaatorid ja kohalikud omavalitsused on leidnud ka jäätmete üleandmise nii-öelda kontaktivabad viisid, samuti korraldanud ise teavituse,“ märkis Leppind.

Keskkonnaministeerium palub eriolukorra nõudeid järgida nii jäätmejaamade töökorralduses kui ka elanikel. See tähendab, et jaama viidavad jäätmed ei tohi olla nakkusohtlikud ning üleandmine ja vastuvõtt võimalikult kontaktivaba.

„Viirusekahtlusega soovitame oodata jäätmete ära viimisega, kuni oht on möödas,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Kui kahtlust pole, siis tuleb jäätmetega toimida samamoodi nagu varem – koguda liigiti ning viia tolleks ettenähtud kohta. Kindlasti ei tohi jäätmeid panna niisama konteinerite kõrvale lootuses, et keegi need sealt ikka kaasa viib.“

Endale lähima jäätmejaama lahtioleku kohta saab infot kohalikust omavalitsusest. Juhul kui kohalik jäätmejaam on suletud, tuleb kohalikul omavalitsusel jagada inimestele sellekohast infot.

Jäätmekorraldus eriolukorras on tõstatanud mitmeid küsimusi, millest enim levinud leiab koos vastustega Keskkonnaministeeriumi kodulehelt:

https://www.envir.ee/et/uudised/koroonajaatmed-tuleb-teistest-eemal-hoida
Vaata ka kuhuviia.ee


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.