Language switcher

You are here

Keskkonnainspektsioon asus taas Peipsit vanadest võrkudest puhastama

Keskkonnainspektsiooni korraldusel algasid täna iga-aastased Peipsi koristustalgud, mille käigus otsitakse ja eemaldatakse järvest vanu triivima jäänud nakkevõrke.

Koristustööde esimene etapp toimub täna ja homme (neljapäeval ja reedel). Täna on võrke tragimas inspektsiooni oma meeskonnad kokku 8 alusega. Reedel, 5. juunil ehk maailma keskkonnapäeval liituvad tragijatega ka keskkonnaminister Rene Kokk ja Lõuna-Eestis visiidil olev president Kersti Kaljulaid, andes omapoolse panuse Eesti suurima järve seisukorra parandamisse.

Vanade triivima jäänud võrkude eemaldamine on vajalik, sest need ohustavad kalu, on ohuks ka veeliiklusele ning lõhuvad veesõidukite mootoreid ja kalastajate püügivahendeid.

„Risuvõrkude eemaldamine järvest on vajalik ja tänuväärne, sest neid ei kutsuta ilma asjata mõrtsukvõrkudeks – nad on väga suur oht kogu vee-elustikule. Samas peame töötama selles suunas, et meil poleks põhjust neid iga-aastasi ressursimahukaid ja aeganõudvaid ettevõtmisi teha. Täna on laual mitmeid lahendusi, mida kõikide osapooltega arutama peame,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Koristustööde teine etapp on plaanis soodsate ilmaolude korral läbi viia juuni teisel nädalal, siis löövad kaasa ka harrastuspüüdjad ja kutselised kalurid. Harrastajad ja kutselised kalurid panustavad aasta-aastalt rohkem tragimisse, millega näitavad oma hoolivust kalavarude ja järve seisukorra vastu.

„Seekordsed tragimised toimuvad Peipsi põhja- ja keskosas, sest talvisel püügihooajal oli suurem püügisurve just selles piirkonnas. Samuti on teada, et võrkude kaotsimineku aegu puhusid lõunatuuled ning seega võib eeldada, et võrgud kandusid ülespoole,“ selgitas Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

igal aastal jääb järve triivima hulk püüniseid. Osalt on tegu jää ja tuultega paigast liikunud nakkevõrkudega, osal juhtudest on arvatavasti põhjuseks püüdjate hoolimatus. „Kuna võrgud ei maksa kuigi palju, siis ei vaevuta neid igakord püügi lõppedes järvest välja tooma,“ märkis Kask. Tõenäoliselt on järves triivivate võrkude hulgas ka ebaseaduslikke, ilma loata püügile pandud nakkevõrke.

Keskkonnainspektsioon korraldab Peipsi järve risuvõrkudest puhastamist alates 2006. aastast.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.