Language switcher

You are here

Riigikogu kiitis heaks Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise

Riigikogu täiskogu istung. Pilt on illustratiivne. Foto: Erik Peinar

Riigikogu võttis täna, 17. juunil vastu seadusemuudatused, millega ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon tuleva aasta 1. jaanuarist. Uus asutus hakkab kandma Keskkonnaameti nime.

Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon teevad tihedat koostööd juba praegu, aga asutuste ühendamisel muutub keskkonnavaldkond tõhusamaks.

„Keskkonnavaldkonna asutuste ühendamise üks peamisi eesmärke on muuta riigiga suhtlemine kodanikule lihtsamaks,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Keskkonnaametis ja Keskkonnainspektsioonis on palju üksteisele järgnevaid teenuseid, mida saab ühes asutuses paremini korraldada. Uues asutuses on võimalik kasutada looduskaitse, keskkonnakasutuse ja järelevalve sünergiat parimal võimalikul moel nii meie keskkonna kaitseks kui ka bürokraatia vähendamiseks.“

Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart lisab, et Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni põhjalik eeltöö on lisanud usku, et selle meeskonnaga loome tugeva ja usaldusväärse organisatsiooni. „Riigikogu tänane otsus kinnitab, et alates 2018. aasta keskpaigast koos partneritega tehtud tõsine töö liitumise ette valmistamiseks on olnud tulemuslik. Nüüd on meil jäänud veidi üle poole aasta, et kujundada professionaalne, hästi toimiv ja kliendisõbralik keskkonnavaldkonna pädevuskeskus,“ räägib Kuppart. Lisaks klientidele suunatud teenuste arendamisele peab ta oluliseks hea ja motiveeriva töökeskkonna tagamist ühendameti töötajatele.

Keskkonnaameti aadressiks saab Pärnu, aga selle esindused asuvad kõigis maakondades nagu praegugi, olles nii lähedal oma klientidele ja koostööpartneritele ning võimaldades oma meeskondadel teha tööd võimalikult kodu lähedalt.

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva Keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva Keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse heaks kiidetud riigireformi kavast. Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab lisaks sünergiale ka kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise kaudu.

Vaata ühendameti ette valmistamisega seotud analüüse meie kodulehelt https://www.kki.ee/et/kki-ja-kontaktid/uhendameti-loomine


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.