Language switcher

Sa oled siin

1313

Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta


Helistage, kui märkate:

  • keskkonnareostust või reostusohtu
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist

1313 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle vastava maakonna büroole, kus teatega edasi tegeldakse. Reageerimine sõltub teate sisust. 
Kiiret sekkumist nõudvatel juhtudel (kui on tõsine reostusoht või kui ebaseaduslik tegevus parasjagu toimub), püüavad inspektorid kohale jõuda nii kiiresti kui võimalik. Samas näiteks teade metsa alt leitud jäätmehunniku kohta ei eelda kohest kontrollimist, seda tehakse esimesel võimalusel.

 

Kalalaevade teated
 

Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Kalavarude kaitseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium ja Peipsi kalurite organisatsioonid sõlminud vaba tahte lepingu, millega seoses on koostatud ka juhend teadete esitamiseks  (26.5 KB, DOC) võimalike õigusrikkumiste kohta.

 

Teated, mis ei kuulu Keskkonnainspektsiooni pädevusse
 

Valvetelefonile tuleb hulgaliselt ka teateid, mis ei ole seotud keskkonnaalaste õigusrikkumistega ega kuulu Keskkonnainspektsiooni pädevusse.
1313 operaator edastab taolised teated kokkulepitud korra järgi vastavat pädevust omavale ametkonnale või organisatsioonile.

 

Abitud või hättasattunud loomad
 

Väga sageli teatatakse 1313-le abitus olukorras olevatest loomadest. Olukorrad on erinevad: mõnikord võib olla tegu linna sattunud suurulukiga, kes tuleb turvaliselt linnast ja liiklusest eemale juhtida, sest olukord on ohtlik nii loomale endale kui liiklejatele. Samas võib teade puudutada ka mõnda vigastatud lindu või hättasattunud väikeulukit.

1313 operaator edastab taolised teated Keskkonnaametile, kes hakkab vastavalt konkreetsele juhtumile koos Päästeameti või teiste ametkondadega tegutsema, et leida olukorrale sobiv lahendus.

Surnud või haavatud ulukid
 

Teedel hukkunud või vigastatud suurulukite (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul võtab 1313 operaator ühendust kohalike jahiseltsidega, kes toimetavad surnud või vigastatud metslooma teelt ära.

NB! Teedel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleks teatada Maanteeinfokeskuse telefonile 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.
Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, mis tegeleb kohalike heakorraküsimustega.

 

1313-le helistamine ja kõnehind
 

Valvetelefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.
Lisaks lühinumbrile on ka pikk lauatelefoni number 633 1313.

Mobiiltelefonilt lühinumbrile 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt kõneteenusnumbrile helistamise tavahinnale (23 eurosenti minut). Lauatelefonilt lühinumbrile 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale. Lühinumbrile helistades tuleb tasuda ka kõne ooteaja eest. 

Mobiiltelefonilt või lauatelefonilt pikale numbrile 633 1313 helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori paketipõhisele hinnale. Pikale numbrile helistamisel ei tule tasuda kõne ooteaja eest.

Valvetelefoni 1313 elektronposti aadress on: 1313@112.ee                                       
faksinumber: +372 6287 459

Valvetelefoni haldab Häirekeskus

Fotol: 1313 operaatori töökoht Häirekeskuse Põhja keskuse töösaalis

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.