Language switcher

Kalakaitse

Kalalaevade jälgimine (Läänemeri/kaugpüük):

E-post: fisheries@kki.ee

Ehkki kalavarude puhul on tegemist taastuva loodusvaraga, peab sellega säästlikult ümber käima, et kala jätkuks mitte ainult täna vaid ka aastate pärast.

Järelevalve statistika näitab, et läbi aastate on arvukalt rikkumisi tuvastatud just kalapüügivaldkonnas. Peamiseks põhjuseks võib lugeda kindlasti püügihuviliste rohkust.

Jätkuvalt on suurimaks probleemiks ebaseaduslikult, ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta püügile seatud püügivahendid. Levinumad seaduserikkumised on veel loata kalapüük, püük keelatud ajal või keelatud kohas.

Keskkonnainspektsiooni jaoks on kalapüügijärelevalve üheks mahukamaks valdkonnaks nii vajaminevate ressursside poolest kui ka territoriaalselt.

Järelevalve toimub meie sise- ja piiriveekogudel ning rannikumerel, samuti Läänemerel ja Atlandi ookeanil, kus Eesti kalurid kala püüavad.

Lisaks järelevalvele veekogudel kontrollib Keskkonnainspektsioon kõiki kalakäitlemisega seotud toiminguid nagu kala ost-müük, transportimine ja töötlemine. See võimaldab kogu kalandussektori tegevusel ja kalavarude kasutamisel silma peal hoida.

Seega võib kalapüügijärelevalve liigitada järgmiselt:                 

  • harrastuspüügi järelevalve
  • kaugpüügi järelevalve, sh järelevalve rannikumeres ja siseveekogudel toimuva kutselise püügi üle, järelevalve kalalaevade üle Läänemerel, järelevalve kaugpüügi ehk ookeanidel toimuva püügitegevuse üle
  • kala käitlemisettevõtete kontroll
     

Koostööpartnerid:
 

Keskkonnainspektsioon teeb kalapüügijärelevalves koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, Veterinaar- ja Toiduametiga, Maksu- ja Tolliametiga ning Maaeluministeeriumiga.

Järelevalve tegemisel on abiks kalanduse infosüsteem, kalapüügilubade infosüsteem ning kalalaevade jälgimissüsteem.

 

Peamised kalapüüki reguleerivad õigusaktid


kalapüügiseadus
kalapüügieeskiri
Ajutised püügikitsendused, vt Riigi Teataja > otsing "ajutised püügikitsendused"

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.