Language switcher

Kutseline püük

Kutseline kalapüük
 

Kutseline kalapüük tähendab kalapüüki kaluri või kalalaeva püügiloa alusel, kasutades kutselise püügi vahendeid (õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised).

Kutseline kalapüük on elukutse ja selle tegevuse eesmärk on teenida tulu.

Järelevalve

Keskkonnainspektsiooni ülesanne on kontrollida kalapüügiseaduse, kalapüügieeskirja ja ajutiste püügipiirngutega kehtestatud nõuete täitmist.

Püüginõuete ja piirangute eesmärk on kaitsta kalavarusid. Eriti vajalik on kinni pidada piirangutest kalade kudeaegadel, mis on kehtestatud selleks, et kalad saaksid järelkasvu anda.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet veekogudel, aga kontrollib ka kalakäitlusettevõtteid ning kalurite esitatud püügiandmeid.

 

Kutselise kalapüügi korraldus

Eesti kalanduspoliitikat kavandab ja viib ellu Keskkonnaministeerium.

Kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja püügiarvestusega tegeleb Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev Veterinaar- ja Toiduamet.

Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Kuna tegu on piiriveekogudega, siis lepitakse püügivahendite arv, keeluajad, püügikvoodid, kontrolli meetmed ja ühine teadustöö kokku Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalanduse säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsustevahelise kalapüügikomisjoni istungitel. Istungid toimuvad kord aastas. Enne 2016. aastat kohtuti kaks korda aastas. Komisjoni otsused põhinevad mõlema riigi teadlaste soovitustele. vt Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti-Vene kalapüügikomisjoni tegevus ja protokollid

Kutselisel püügil peab mootoriga kalalaev olema varustatud GPS-seadmetega. Ilma toimiva jälgimisseadmeta ei tohi kalalaev sadamast lahkuda. 

Peipsi kalalaevade GPS-süsteemile pakub tehnilist tuge ettevõte Fleet Complete. Kui tekib rike ja kalalaeva GPS-seade ei ole süsteemis nähtav, on kaluritel võimalik abi saamiseks ühendust võtta Fleet Complete tehnilise toega kl 9–17 telefonil +372 682 9502 või e-postiga support@fleetcomplete.ee

Peipsi kalalaevade GPS-süsteemi kohta esitatavad nõuded on kehtestatud kalapüügiseaduses § 70 ning täpsemad eeskirjad keskkonnaministri 27.08.2015 määruses nr 51.

 

 

Kasulik teada:

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2020, Läänemeri, keeluala kaart (469.82 KB, PDF)

Mõrdade vahekaugused meres (147.29 KB, JPG)

Püügivahendite vahekaugused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (105.24 KB, JPG)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.