Language switcher

Sa oled siin

Dokumendiregister ja teabenõude esitamine

Keskkonnainspektsiooni avalik dokumendiregister, teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamine
 

Teabe küsimisel palume tähele panna, mis vahe on teabenõudel, selgitustaotlusel ja märgukirjal. Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. 
Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega ning vastamise tähtaeg on pikem.

Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.
Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

 • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks;
 • kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.


Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

 • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
 • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

 • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
 • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.
 

Keskkonnainspektsiooni avalik dokumendiregister

Keskkonnainspektsiooni avaliku dokumendiregistri leiate SIIT

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli. Otsingu tingimuste vahel on loogiline JA, see tähendab, et otsitakse dokumente, mis sisaldavad kõiki sisestatud tingimusi.

 • Kui soovite otsida isiku või asutuse poolt saadetud kirja, mille postitasite 01.10.2019, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2019 ning vajutada nupule 'Otsi'. Dokumendi pealkirjal klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid, sh kes dokumendile vastab (Täitja) ning mis on vastamise tähtaeg.
 • Kui soovite otsida isikule või asutusele 01.10.2019 saadetud dokumenti, siis tuleks väljale 'Asutus' sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale 'Registreerimise kuupäev' valida alguskuupäevaks 01.10.2019. Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ja kes on dokumendi koostaja.
 • Vajadusel võib otsingule seada rohkem tingimusi.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse uuemad dokumendid eespool. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

NB! Info Keskkonnainspektsiooni teenistujate puhkuste ja lähetuste kohta alates 01.01.2014 leiate riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist (asutuseks valida Keskkonnainspektsioon).

Teabenõuet saab esitada siinsel aadressil 

Selgitustaotluse või märgukirja edastamiseks saatke e-kiri aadressile valve@kki.ee

 

Eraeluline teave
 

Keskkonnainspektsioon (KKI) on riiklikku järelevalvet teostav asutus, mille tegevus on avalik. KKI järgib talle õigusaktidega määratud ülesannete täitmisel seadustes kehtestatud põhimõtteid. Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, s.h tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb KKI andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks.

Meie asutusse võib sattuda ka Teie eraelulist teavet, näiteks kui kirjutate meile või olete mõne menetluse osapooleks. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege, palun, vastavaid selgitusi.
Need hõlmavad olukordi, kus Te:

 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude;
 • esitate meile kaebuse või kui Teie peale kaevatakse;
 • olete süüteomenetluse osapooleks;
 • kandideerite meile tööle või praktikale;
 • soovite oma andmetega tutvuda.

Selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Eraelulise teabe hoidmise ja kasutamise põhimõtted on kinnitatud Keskkonnainspektsiooni peadirektori 13. augusti 2012.a käskkirjaga nr 1-3/80.
Vaata täpsemalt Eraeluline teave, lisa (44.2 KB, PDF)

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid infoturbejuht Triin Nigul. Palun isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega pöörduda triin.nigul@envir.ee; andmekaitse@envir.ee  või tel 626 2907.

 

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.