Language switcher

ERF

Euroopa Regionaalarengu Fondi projektid:

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste tasandamine ning tasakaalustatud areng on EL üks peamisi prioriteete. Erinevuste vähendamiseks on loodud ühtne regionaalpoliitika ning seda teostatakse struktuurifondide vahendusel. Detailset informatsiooni struktuurifondide ja neid rakendavate asutuste kohta saab struktuurifondide koduleheküljelt.

Vabariigi Valitsus kinnitas 26.03.2009 oma korraldusega nr 106 Elukeskkonna Arendamise Rakenduskava prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme „Keskkonnajärelevalve arendamine“ investeeringute kava aastateks 2009–2013. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on teinud taotluste rahuldamise otsused toetuse andmiseks järgmistele projektidele:

 •  Infotehnoloogilised arendustööd ning rakendumiseks vajalike vahendite soetamine summas 971 706,95 eurot.

Projekti eesmärgiks on arendada välja elektrooniline inspektori töökeskkond, mis võimaldab tõhusamalt ja operatiivsemalt teostada keskkonnaalast järelevalvet. Projekti raames luuakse keskkonnakaitseinspektoritele objekti kontrollimise andmekogu infosüsteem (OKAS) koos elektroonilise menetluskeskkonnaga ning soetatakse selle rakendumiseks vajalikud vahendid (sülearvutid ja tahvelarvutid, serverid, positsioneerimisvahendid, autointerneti ja printimise lahendus ning elektrooniline sõidupäevik). Infotehnoloogilised arendustööd ning selle rakendumiseks vajalike vahendite soetamine vähendab paberil vormistatavate dokumentide hulka ja suurendab infosüsteemi abil rikkumiste fikseerimise ja menetlemise operatiivsust, mis aitab kaasa kontrolli tõhustamisele ning potentsiaalsete keskkonnaalaste rikkumiste ärahoidmisele.

 • Keskkonnainspektsiooni Viljandi büroo Kivilõppe hoone ümberehitus summas 408 165 eurot.

Projekti eesmärgiks on Keskkonnainspektsiooni Viljandi büroo Kivilõppe hoone ümberehitamisega ning kõrvalasuvate järelevalveobjektide renoveerimisega luua võimalus operatiivseks reageerimiseks kalarikkumistele Võrtsjärvel ning teiste valdkondade rikkumistele antud piirkonnas. See tõstab järelevalvetöö kvaliteeti ning aitab kaasa potentsiaalsete keskkonnaalaste rikkumiste ärahoidmisele ning juba toimunud rikkumiste kiiremale avastamisele.

 •  Keskkonnajärelevalvevahendite ja -tehnika soetamine summas 2 345 524,78 eurot.

Projekti eesmärgiks on hankida Keskkonnainspektsioonile vajalikud vahendid ja tehnika keskkonnajärelevalve tõhusamaks korraldamiseks (operatiivkontorid/bussid, maasturid, veesõidukid, öövaatlusseadmed, gaasianalüsaatorid, optilised vahendid, veevoolukiiruse mõõtjad, täpismõõdistuse komplektid, proovivõtu komplektid, väiksemõõtmelised tahvelarvutid, dosimeetrid, gaasikiiruse mõõtjad, meteoroloogiliste mõõtmiste komplektid, metsamõõtevahendid ja hapnikumõõtjad). Projekti raames hangitakse vajalikud vahendid ja tehnika, mis võimaldab inspektoritel võtta proove, teostada vajalikke mõõtmisi ning reageerida operatiivselt rikkumistele.

 • Lisavarustusega maastikusõidukite soetamine summas 366 013 eurot.

Projekti raames on kavas soetada 11 mootorsaani ning 10 ATV-d koos vajaliku lisavarustusega, et tõhustada keskkonnajärelevalvet. Maastikusõidukid võimaldavad inspektoritel sündmuskohtadele koos vajaliku varustusega ligi pääseda olenemata ilma- ja teeoludest ning ka väljaspool teid. Sellega tagatakse operatiivne reageerimine keskkonnarikkumistele.       

 • Mobiillabori soetamine keskkonna kiirgusseireks summas 817 000 eurot.

Soetatav mobiillabor tõstab Eesti keskkonnajärelevalve võimekust parandades reageerimist õnnetustele kus radionukliidid on sattunud keskkonda, luues võimaluse keskkonna kontrollproovide analüüsiks sündmuskohal, et anda kiireid hinnanguid radioaktiivse saastumise kohta. Lisaks loob võimekuse kaotatud või pahatahtlikult paigaldatud kiirgusallikate tuvastamiseks.                                                    

 • Väikelaevade soetamine kalajärelevalveks Peipsi järvel summas 632 724 eurot.

Projekti raames on kavas soetada 3 väikelaeva  koos vajaliku lisavarustusega, et tõhustada keskkonnajärelevalvet Peipsi järvel. Väikelaevu kasutatakse pikematel patrullretkedel kalajärelevalves. Alusel on võimalik mitmepäevastel retkedel ka ööbida. Kuna järelevalve käigus tuleb suurtes kogustes selguseta kuuluvusega võrke veest välja võtta, siis paigaldatakse soetatavatele kaatritele ka spetsiaalse võrgumasinad. Sellega tagatakse operatiivne ja tõhus reageerimine keskkonnarikkumistele.

 • Eriotstarbeliste maasturite ja sõiduautode soetamine summas 538 936,40 eurot

Projekti eesmärgiks on hankida Keskkonnainspektsioonile järelevalve tõhustamiseks 10 eriotstarbelist maasturit  ning 13 sõiduautot.

 • Infotehnoloogiliste vahendite soetamine summas 483 445,20 eurot.

Projekti raames soetatakse järelevalve vajadusteks 99 tahvelarvutit, 13 printerit/kontorikombaini, tellitakse Keskkonnainspektsiooni objekti kontrollimise andmekogu infosüsteemile (OKAS) vajalikud riistvara ja tarkvara laiendused.

 • Isikudosimeetrite mõõteseadme soetamine summas 96 000,00 eurot.

Projekti raames soetatakse mõõteseade, millega on võimalik mõõta isikudosimeetreid, st summeerida isiku kiirgusdoosid. Seade on vajalik kiirgusega kokkupuutuvate isikute (keskkonnajärelevalve ametnikud, kiirgustöötajad ja sekkujad kiirgushädaolukorras) kiirgusohutuse tagamiseks.

 • Optiliste vahendite soetamine summas 133 182,00 eurot.

Projekti raames soetatakse 30 soojuskaamerat ja 18 kaugusmõõtjaga binoklit, mis võimaldavad Keskkonnainspektsioonil operatiivsemalt tuvastada õiguserikkumisi, aidates neid vähendada ning parandada üldist keskkonnaolukorda Eestis.

 • Raadiojaamade ja järelevalve sõidukite soetamine summas 224 630,00 eurot.

Projekti eesmärgiks on soetatavate vahenditega tõhustada kontrolli keskkonnaalaste õigusrikkumiste üle, aidates neid vähendada ning parandada üldist keskkonna olukorda Eestis. Projekti raames soetatakse 60 raadiojaama, operatiivbuss ja seitse eriotstarbelist sõiduautot.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.