Language switcher

Sa oled siin

Ühendameti loomine

   

Kliendiseminaril tutvustati ühendameti ettevalmistusi

1. jaanuarist 2021 ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon ühendametiks. Ettevalmistused uue ühendameti käivitamiseks kulgevad plaanipäraseslt. Seda, mida töörühmad on ühendamiseks ära teinud, tutvustati 1. detsembril 2020 koostööpartneritele suunatud veebiseminaril „Keskkonnaamet 2021“.

Vaata seminari salvestust

 

Vaata kliendiseminari ettekanded (4.13 MB, PDF)

Keskkonnaameti põhimäärus alates 1. jaanuarist 2021 (350.22 KB, PDF)

                                         

 

1. jaanuarist 2021.a tegutsema hakkava ühendameti struktuur

 

Riigikogu kiitis heaks Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise

17.06.2020

Riigikogu võttis täna, 17. juunil vastu seadusemuudatused, millega ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon tuleva aasta 1. jaanuarist. Uus asutus hakkab kandma Keskkonnaameti nime.

Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon teevad tihedat koostööd juba praegu, aga asutuste ühendamisel muutub keskkonnavaldkond tõhusamaks. 

„Keskkonnavaldkonna asutuste ühendamise üks peamisi eesmärke on muuta riigiga suhtlemine kodanikule lihtsamaks,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Keskkonnaametis ja Keskkonnainspektsioonis on palju üksteisele järgnevaid teenuseid, mida saab ühes asutuses paremini korraldada. Uues asutuses on võimalik kasutada looduskaitse, keskkonnakasutuse ja järelevalve sünergiat parimal võimalikul moel nii meie keskkonna kaitseks kui ka bürokraatia vähendamiseks.“

Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart lisab, et Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni põhjalik eeltöö on lisanud usku, et selle meeskonnaga loome tugeva ja usaldusväärse organisatsiooni. „Riigikogu tänane otsus kinnitab, et alates 2018. aasta keskpaigast koos partneritega tehtud tõsine töö liitumise ette valmistamiseks on olnud tulemuslik. Nüüd on meil jäänud veidi üle poole aasta, et kujundada professionaalne, hästi toimiv ja kliendisõbralik keskkonnavaldkonna pädevuskeskus,“ räägib Kuppart. Lisaks klientidele suunatud teenuste arendamisele peab ta oluliseks hea ja motiveeriva töökeskkonna tagamist ühendameti töötajatele. 

Keskkonnaameti aadressiks saab Pärnu, aga selle esindused asuvad kõigis maakondades nagu praegugi, olles nii lähedal oma klientidele ja koostööpartneritele ning võimaldades oma meeskondadel teha tööd võimalikult kodu lähedalt.

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva Keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva Keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse heaks kiidetud riigireformi kavast. Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab lisaks sünergiale ka kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise kaudu.

 

Vabariigi Valitsus saatis Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise eelnõu edasi Riigikogu menetlusse
 

Keskkonnaameti pressiteade 23.04.2020

 

Vabariigi Valitsus kiitis täna, 23. aprillil heaks seaduseelnõu, millega ühendatakse Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon. Seaduseelnõu suunatakse menetlemiseks edasi Riigikokku, kes loodetavasti võtab seaduse vastu juba enne jaanipäeva.

 

Kahe ameti ühendamisel muutub keskkonnavaldkond tõhusamaks ning mitmed teenused kodanikule kättesaadavamaks. „Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon teevad juba täna tihedat koostööd. Meie vahel ei ole dubleerimist, kuid see-eest on palju teineteisele järgnevaid teenuseid, mida saab ühes asutuses parem korraldada. Näiteks võib tuua kasvõi metsloomade tekitatud kahjude menetlemise, kus asjaajamine sujuvamaks muutub. Olen kindel, et asutuste ühendamisel tugevneb veelgi järelevalve ja loamenetluse koostöö,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektor ja loodava ühendameti juht Riho Kuppart.

Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet. Selleks tehakse muudatused valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse. Ühendameti asukohaks saab Pärnu. Nii Keskkonnaamet kui ka Keskkonnainspektsioon paiknevad aga juba praegu üle Eesti, olles nii lähedal oma klientidele ja koostööpartneritele ning võimaldades oma meeskondadel teha tööd võimalikult kodu

Meeskonnad on analüüsinud mõlema organisatsiooni teenuseid ja protsesse ning leidnud, et ühendamisest saavad kasu nii looduskeskkond, meie kliendid ja koostööpartnerid kui ka töötajad. Ka Riho Kuppart kinnitab, et põhjalik eeltöö on lisanud usku, et selle meeskonnaga loome tugeva ja usaldusväärse organisatsiooni. „Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni töötajad on teinud tõsist tööd liitumise ette valmistamiseks juba alates 2018. aasta keskpaigast. Kohtumistelt Riigikogu liikmetega oleme saanud positiivset tagasisidet, et liitumine toetab ideed teha riigiga suhtlemine kodanikule lihtsamaks. Loodame, et Riigikogu võtab seadusemuudatuse vastu juba enne suvepuhkust, et meil jääks ameti sujuvaks käivitamiseks piisavalt aega,“ ütles Kuppart.

 

2019. aasta aruteludes kõhklusi tekitanud küsimustes on palutud väliste ekspertide sõltumatut arvamust. Nii näiteks kinnitab advokaadibüroo AB Eversheds Sutherland Ots ja Co õigusanalüüs, et asutuste liitumisel pole vaja karta ei loamenetluse ega ka järelevalve sõltumatuse kadumise pärast. Analüüsidega saab tutvuda ameti ja inspektsiooni kodulehtedel.

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse heaks kiidetud riigireformi kavast. Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab ka kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise kaudu.

Plaani kohaselt alustab ühendatud Keskkonnaamet tööd 1. jaanuaril 2021.

 

Valitsus toetas Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise kava

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 19.03.2020

Valitsus toetas täna Keskkonnaministeeriumi plaani ühendada Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon.

Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva Keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva Keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse mullu 1. augustil heaks kiidetud riigireformi kavast. Valitsuskabinet andis nüüd, pärast vastava analüüsiga tutvumist rohelise tule ühendamisega edasi minna ning Keskkonnaministeerium valmistab ette ja esitab lähiajal valitsusele selleks vajalike seadusemuudatuste eelnõud.

„Läbiviidud analüüsi tulemusel oleme veendunud, et kahe asutuse liitmisel saame muuta keskkonnavaldkonna teenused paremaks ja mõjusamaks,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon teevad ka praegu tihedat koostööd, kuid ühenduses peitub siin kahtlemata jõud. Selge on ka see, et inimestel on lihtsam oma keskkonnaasju ajada ühes asutuses. Kokkuvõttes võidavad kahe asutuse ühendamisest nii keskkond kui ka ühiskond.“

Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab ka mõningast kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise abil. Palgakulude vähenemist pole ette näha, sest keskkonnavaldkonna palgatase jääb ülejäänud riigisektori keskmisest märgatavalt maha.

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et riigireformi käigus loodava ühendasutuse puhul lähtutakse põhimõttest, et tulevane asutus peab olema esindatud kõikides maakondades. „Tegeleme rahandusministeeriumi riigihalduse ekspertidega aktiivselt riigimajade projekti elluviimisega, et pakkuda asutusele maakonnakeskustes kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku teenuste osutamise võimalust.“

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine on olnud plaanis ka varem, kuid pole saanud piisavat poliitilist toetust. Ühe vastuargumendina on kahtluse alla seatud järelevalve sõltumatuse säilimise küsimus. Sõltumatuse kadumise kartuse taga on muu hulgas olnud ekslik arusaam, nagu kontrolliks Keskkonnainspektsioon Keskkonnaameti tegevust, sh keskkonnalubade väljaandmist. Tegelikult kontrollib Keskkonnainspektsioon mitte Keskkonnaametit, vaid seaduste ja loanõuete täitmist. Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet kõigis keskkonnavaldkondades, menetleb kohtuväliselt keskkonnaalaseid väärtegusid ning uurimisasutusena ka keskkonnakuritegusid. Järelevalve küsimusele sõltumatu hinnangu saamiseks telliti õigusalane analüüs advokaadibüroolt AB Eversheds Sutherland Ots ja Co, kes kinnitas, et nii loamenetluse kui järelevalve sõltumatus asutuste ühendamisel säilib.

Kuna varasemates debattides on kõlanud ka ettepanek ühendada Keskkonnainspektsioon hoopis Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA), siis küsiti analüüsi käigus ka PPA seisukohta. Politsei ei pea seda mõtet otstarbekaks ega toeta Keskkonnainspektsiooni liitmist PPA-ga.

Keskkonnametis ja Keskkonnainspektsioonis on kokku 512 töötajat. Uue asutuse ametlik aadress hakkab olema Pärnus. Mõlemad asutused paiknevad juba praegu hajusalt üle Eesti. Praeguse plaani kohaselt alustab nende ühendamisel loodav amet Keskkonnaameti nime all tööd 1. jaanuaril 2021.a.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.