Language switcher

Sa oled siin

Asfalditehase lõhnahäiring jääb lubatu piiresse, kuid lahenduste otsimine haisu vähendamiseks jätkub

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidud uuring näitas, et Tallinnas Väo karjääris tegutsevast asfaltbetoonitehasest lähtuv lõhnahäiring jääb lubatud normidesse, kuid elanike kaebusi arvestades on lõhnaprobleem endiselt olemas. Täna toimunud kohtumisel arutasid ametkondade ja ettevõtte esindajad edasisi võimalikke tegevusi.

Väo karjääris tegutseva osaühingu Verston Ehitus asfaltbetoonitehasest eralduvate lõhnaainete uuring näitas, et tehase tavapärase töö käigus eralduvate lõhnaainete esinemissagedused on mõõdukad ega ületa kehtestatud häiringutaset. Lähimate elumajade juures, mis asuvad tootmisterritooriumist umbes 250 m kaugusel põhjasuunas, ulatub lõhnaainete ajaline esinemissagedus 3-4 protsendini, mis jääb alla kehtiva häiringutaseme piiri ehk alla 15 protsendi.

„Ehkki häiringutaseme ületamist ei tuvastatud, on lõhnaprobleem endiselt olemas, mida kinnitavad ka meile laekuvad kaebused,“ märkis Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja asetäitja Tarmo Tehva. „Edela- ja lõunatuultega kandub ebameeldiv lõhn elumajade suunas ning häirib jätkuvalt elanikke. Üleminek diisliküttele küll vähendas lõhnaprobleemi, kuid ei lahendanud seda täielikult. Seetõttu tuleb otsida muid võimalusi, kuidas ebameeldivat lõhna vähendada,“ selgitas Tehva.

Osaühingu Verston Ehitus juhatuse liikme Erkko Saluste sõnul tegelevad nad aktiivselt lahenduste otsimisega. Uuritakse erinevate kütteainete omadusi ja nende kasutamise võimalusi, samuti on alustatud pikema korstna projekteerimist, mis parandab lõhnaainete hajumist. Samal ajal uuritakse ka võimalusi ümber kolida. „Kõik nimetatud sammud võtavad paratamatult aega ja vajalike muudatuste läbiviimiseks tuleb meil taotleda Keskkonnaametilt loa muutmist. Esmase lahendusena püüame kohandada ettevõtte töörežiimi vastavalt ilmastikutingimustele, see tähendab võimalusel vältida töötamist lõuna- või edelatuulega,“ lisas Saluste.

Praeguse kava järgi plaanib tehas asfalti toota kuni 15. detsembrini.

„Kõiki asjaolusid arvestades alustame esimesel võimalusel loa muutmise menetlusega, et viia sisse ettevõtte poolt kavandatavad meetmed ja veenduda veelkord tehase keskkonna- ja terviseohutuses. Lubatud heitkoguste projektis, mille esitab ettevõte, peab olema arvutatud ja hinnatud, milline on tehase mõju ümbritsevale õhukvaliteedile, millistes kogustes eraldub saasteaineid ja kuidas ettevõte tagab, et nende ainete kogused jääksid lubatu piiresse. Menetluse käigus lisame muudetavale loale asjakohased õhusaastet leevendavad meetmed, mille täitmine saab ettevõttele kohustuslikuks ning aitab eeldatavasti vähendada ka haisuprobleeme,“ lausus Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist. Loa muutmise menetluse algatamisest teavitab amet kohalikku kogukonda ja küsib kindlasti ka nõusolekut kohalikult omavalitsuselt, Tallinna linnalt.

Osaühingu Verston Ehitus asfaltbetoonitehas alustas tegevust Väo karjääris tänavu 20. septembril, mille järel hakkasid laekuma ka kaebused elurajooni kanduva ebameeldiva haisu kohta. Tehasele on väljastatud Keskkonnaameti poolt õhusaasteluba, mis annab ettevõttele õiguse teatud koguse saasteainete paiskamiseks välisõhku. Keskkonnainspektsioon on tehast korduvalt kontrollinud ja tugevate lõhnahäiringute korral ettevõtte tegevuse ajutiselt peatanud. Ebameeldivale lõhnale ei ole otseselt piirväärtuseid kehtestatud, on häiringutase, milleks on 15% lõhnatunde aastas.

Õhusaaste uuringud Lasnamäel jätkuvad, Keskkonnauuringute Keskuse õhuseire buss mõõdab kuu aja jooksul, kuni 14. detsembrini õhukvaliteeti (st konkreetsete saasteainete sisaldusi) Raadiku majade juures. Tulemused on reaalajas kõigile nähtavad www.õhuseire.ee. Seni on mõnel korral täheldatud ainult peenosakeste piirnormi ületamist.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.